EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:205:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 205, 8 август 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 205

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
8 август 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 на Комисията от 18 май 2017 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96 на Комисията

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 на Комисията от 18 май 2017 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз

39

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1432 на Комисията от 7 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита по отношение на критериите за одобрение на активни вещества с нисък риск ( 1 )

59

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1433 на Комисията от 7 август 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Štajerski hmelj (ЗГУ)]

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1434 на Комисията от 7 август 2017 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 8 август 2017 година

65

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1435 на Съвета от 17 юли 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, по отношение на приемането на Програмата за асоцииране ЕС — Република Молдова

68

 

*

Решение (ЕС) 2017/1436 на Комисията от 1 декември 2015 година относно държавна помощ за преобразуване на електроцентралата в Lynemouth с цел преминаване към използване на биомаса SA.38762 (2015/C), която Обединеното кралство планира да приведе в действие (нотифицирано под номр С(2015) 8441)  ( 1 )

70

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2017/1437 на Комисията от 4 август 2017 година относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Чешката република (нотифицирано под номер C(2017) 5418)  ( 1 )

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438 на Комисията от 4 август 2017 година за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (нотифицирано под номер С(2017) 5456)  ( 1 )

89

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top