EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:190:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 190, 21 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 190

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
21 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1352 на Комисията от 18 април 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1353 на Комисията от 19 май 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 по отношение на винените сортове грозде и техните синоними, които могат да фигурират върху етикетите на вина

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1354 на Комисията от 20 юли 2017 година за определяне на начина за представяне на информацията, предвидена в член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1355 на Комисията от 20 юли 2017 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за единадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1356 на Комитета по политика и сигурност от 18 юли 2017 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и за отмяна на Решениe (ОВППС) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1357 на Комисията от 19 юли 2017 година за публикуване с ограничение в Официален вестник на Европейския съюз на данните на стандарт EN 60335-2-9:2003, последно изменен с А13:2010, за специфичните изисквания за грилове, тостери и подобни преносими готварски уреди съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 3168)

14

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1358 на Комисията от 20 юли 2017 година относно набелязването на технически спецификации в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), на които да се позовават обществените поръчки ( 1 )

16

 

*

Решение (ЕС) 2017/1359 на Европейската централна банка от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор (ЕЦБ/2017/13)

20

 

*

Решение (ЕС) 2017/1360 на Европейската централна банка от 18 май 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2017/14)

22

 

*

Решение (ЕС) 2017/1361 на Европейската централна банка от 18 май 2017 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2017/15)

24

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2017/1362 на Европейската централна банка от 18 май 2017 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2017/12)

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top