Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:182:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 182, 13 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 182

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
13 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1259 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1260 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

20

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1261 на Комисията от 12 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 във връзка с алтернативен метод за преработка на определени видове топени мазнини ( 1 )

31

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1262 на Комисията от 12 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на използването на оборски тор от селскостопански животни като гориво в горивни инсталации ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1263 на Комисията от 12 юли 2017 година за актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, създаден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1264 на Комисията от 12 юли 2017 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 30 юни до 7 юли 2017 г. в рамките на тарифната квота за царевица, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006

40

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1265 на Комисията от 11 юли 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top