Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 177, 8 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 177

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
8 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1227 на Комисията от 20 март 2017 година относно условията за класифициране без изпитване на продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, по отношение на реакцията им на огън, и за изменение на Решение 2005/610/ЕО ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1228 на Комисията от 20 март 2017 година относно условията за класифициране без изпитване на мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, по отношение на тяхната реакция на огън ( 1 )

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1229 на Комисията от 3 май 2017 година за поправка на текста на някои езици на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1230 на Комисията от 31 май 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална защитна схема ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1231 на Комисията от 6 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 за създаване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на промяната в регламентираната процедура на изпитване за целите на изясняване на процедурни елементи и за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232 на Комисията от 3 юли 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1233 на Комисията от 3 юли 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1234 на Комисията от 3 юли 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1235 на Комисията от 6 юли 2017 година за изменение за 270-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1236 на Комисията от 7 юли 2017 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2017 година

34

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1237 на Комисията от 7 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимото количество циановодородна киселина в непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки, пуснати на пазара за крайния потребител ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1238 на Комисията от 7 юли 2017 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1239 на Комисията от 6 юли 2017 година относно признаването на Етиопия по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1240 на Комисията от 7 юли 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top