Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:171:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 171, 4 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
4 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1180 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1181 на Комисията от 2 март 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778

30

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

74

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи ( 1 )

100

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

103

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията ( 1 )

113

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1186 на Комисията от 3 юли 2017 година за отнемане на одобрението на активното вещество обонятелни репеленти от животински или растителен произход/сурово талово масло в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

131

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1187 на Комисията от 3 юли 2017 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои фини хартии с покритие с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

134

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1188 на Комисията от 3 юли 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои фини хартии с покритие с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

168

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2017 на Смесения комитет по селското стопанство от 22 юни 2017 година относно изменението на приложение 12 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти [2017/1189]

185

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top