EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 156, 20 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 156

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
20 юни 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1085 на Комисията от 19 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 891/2009 за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1086 на Комисията от 19 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 634/2007 по отношение на характеристиката на селенометионина, получен от Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1087 на Съвета от 19 юни 2017 година за изменение на Решение 2014/386/ОВППС относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

24

 

*

Решение (ЕС) 2017/1088 на Комисията от 24 март 2017 година относно държавна помощ SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) във връзка с някои подмерки за научни изследвания, финансирани съгласно Закона за млякото и мазнините (нотифицирано под номер C(2017) 1863)

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1089 на Комисията от 16 юни 2017 година за изменение на приложение II към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вписването на бившата югославска република Македония, Грузия и Република Кирибати в списъка с третите страни и териториите, от които е разрешен вносът на някои рибни продукти, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2017) 4049)  ( 1 )

34

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2011/850/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 година за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимния обмен на информация и докладването за качеството на атмосферния въздух ( ОВ L 335, 17.12.2011 г. )

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top