EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:153:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 153, 16 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 153

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
16 юни 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1005 на Комисията от 15 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и времето за съобщенията и публикуването на спиране на търговията с финансови инструменти и отстраняване на финансови инструменти от търговия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1006 на Комисията от 15 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2012 по отношение на промяната на производствения щам на препарата ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), като фуражна добавка за домашни птици за угояване, отбити прасенца и прасета за угояване (притежател на разрешението DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1007 на Комисията от 15 юни 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от лецитини като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1008 на Комисията от 15 юни 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 и Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешението JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2017/1009 на Комисията от 13 март 2017 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла, използвани за еталонни отразители ( 1 )

21

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2017/1010 на Комисията от 13 март 2017 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в лагерни черупки и втулки за някои компресори с хладилен агент ( 1 )

23

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2017/1011 на Комисията от 15 март 2017 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката ( 1 )

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1012 на Комитета по политика и сигурност от 13 юни 2017 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1013 на Комисията от 30 март 2017 година за изготвяне на стандартния отчетен формуляр, посочен в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 1927)  ( 1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1014 на Комисията от 15 юни 2017 година за публикуване на позоваванията на европейските стандарти EN 13869:2016 относно изискванията за безопасност на запалките спрямо деца и EN 13209-2:2015 относно приспособленията за носене на бебе в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

36

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1015 на Комисията от 15 юни 2017 година относно емисиите на парникови газове във всяка държава членка през 2014 г., попадащи в приложното поле на Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(*1)   Това название не засяга позициите относно статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top