Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 138, 25 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 138

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
25 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/890 на Съвета от 24 май 2017 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

57

 

*

Регламент (ЕС) 2017/893 на Комисията от 24 май 2017 година за изменение на приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и приложения X, XIV и XV към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията по отношение на разпоредбите за преработения животински протеин ( 1 )

92

 

*

Регламент (ЕС) 2017/894 на Комисията от 24 май 2017 година за изменение на приложения III и VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на генотипа при овце ( 1 )

117

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/895 на Комисията от 24 май 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094), като фуражна добавка за пилета за угояване и кокошки носачки (притежател на разрешението Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/896 на Комисията от 24 май 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от 6-фитаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), като фуражна добавка в твърдо състояние за всички видове домашни птици и всички видове свине (с изключение на прасенца сукалчета) (притежател на разрешението Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

123

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/897 на Комисията от 24 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

126

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2017/898 на Комисията от 24 май 2017 година за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на веществото бисфенол А ( 1 )

128

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

131

 

*

Решение (EС) 2017/900 на Съвета от 22 май 2017 година за създаване на Работна група ad hoc по член 50 ДЕС под председателството на Генералния секретариат на Съвета

138

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/901 на Съвета от 24 май 2017 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

140

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/902 на Комисията от 23 май 2017 година за утвърждаване на списъка на инспекторите на Съюза, които могат да извършват инспекции съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 3252)

143

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/903 на Комисията от 23 май 2017 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 3324)  ( 1 )

189

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top