EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:119:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 119, 9 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 119

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
9 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/786 на Комисията от 8 май 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на определенията за рибно брашно и рибно масло ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/787 на Комисията от 8 май 2017 година за установяване на минимален референтен размер за опазване по отношение на червеноперия пагел в североизточната част на Атлантическия океан

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/788 на Комисията от 8 май 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/789 на Комисията от 8 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/790 на Съвета от 25 април 2017 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

16

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2017/363 на Комисията от 1 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на специалното одобрение за операции с едномоторни самолети с турбинен двигател през нощта или при метеорологични условия, налагащи летене по уреди, и на изискванията за одобрение за обучението по опасни товари, свързано с търговски специализирани операции, нетърговски операции на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга и нетърговски специализирани операции на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга ( ОВ L 55, 2.3.2017 г. )

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top