EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:116:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 116, 5 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 116

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
5 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията от 4 май 2017 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/777 на Комисията от 4 май 2017 година за започване на преглед на Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета (за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис) с оглед проучване на възможността за освобождаване на един тунизийски производител износител от действието на посочените мерки, за отмяна на антидъмпинговото мито по отношение на вноса от посочения производител износител и за въвеждане на регистрационен режим към вноса от посочения производител износител

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/778 на Комисията от 4 май 2017 година за изменение за 267-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/779 на Комисията от 4 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/780 на Комисията от 3 май 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 2938)  ( 1 )

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top