EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:108:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 108, 26 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 108

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
26 април 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/730 на Съвета от 25 април 2017 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

1

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/731 на Комисията от 25 април 2017 година за изменение на образците на ветеринарни сертификати BOV-X, BOV-Y, BOV и OVI, установени в приложения I и II към Регламент (ЕС) № 206/2010, на образците на ветеринарни сертификати GEL, COL, RCG и TCG, установени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759, и на образеца на сертификат за съставни продукти, установен в приложение I към Регламент (ЕС) № 28/2012, по отношение на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии ( 1 )

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/732 на Комисията от 25 април 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/733 на Съвета от 25 април 2017 година относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република Хърватия

31

 

*

Решение (ОВППС) 2017/734 на Съвета от 25 април 2017 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top