EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:097:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 97, 8 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 97

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
8 април 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/668 на Съвета от 27 юни 2016 година за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/669 на Комисията от 16 декември 2016 година за поправка на текста на български, гръцки, естонски, литовски, малтийски, румънски, словашки, френски, хърватски, чешки и шведски език на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/670 на Комисията от 31 януари 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разрешените производствени процеси за получаване на ароматизирани лозаро-винарски продукти

5

 

*

Регламент (ЕС) 2017/671 на Комисията от 7 април 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клотианидин и тиаметоксам във и върху определени продукти ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/672 на Комисията от 7 април 2017 година за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 ( 1 )

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/673 на Комисията от 7 април 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/674 на Съвета от 3 април 2017 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на осмата среща на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция по отношение на измененията на приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/675 на Комисията от 7 април 2017 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир (нотифицирано под номер С(2017) 2432)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top