EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:076:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 76, 22 март 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 76

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
22 март 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/488 на Съвета от 21 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/489 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/490 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/491 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

10

 

*

Регламент (ЕС) 2017/492 на Комисията от 21 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/493 на Комисията от 21 март 2017 година относно освобождаването на гаранции във връзка с тарифните квоти на Съюза за внос на месо от домашни птици с произход от Украйна, управлявани съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2078

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/494 на Комисията от 21 март 2017 година за изменение за 262-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/495 на Комисията от 21 март 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/496 на Съвета от 21 март 2017 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

22

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/497 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

25

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/498 на Съвета от 21 март 2017 година за прилагане на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

33

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/499 на Комисията от 17 март 2017 година за създаване на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура за електронна наука и технологии при научните изследвания на биологичното разнообразие и екосистемите (LifeWatch ERIC) (нотифицирано под номер С(2017) 1648)  ( 2 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/500 на Комисията от 21 март 2017 година за признаване на схемата „Bonsucro EU“ като доброволна схема, доказваща спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП и за Швейцария.

 

(2)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top