Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:064:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 64, 10 март 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 64

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
10 март 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/418 на Съвета от 28 февруари 2017 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/419 на Комисията от 9 март 2017 година за одобряване на основното вещество Urtica spp. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/420 на Комисията от 9 март 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от масло от мащерка, синтетично масло от звездовиден анасон и прах от кората на сапунено дърво като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, и птичи видове с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки (притежател на разрешението Delacon Biotechnik GmbH) ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/421 на Комисията от 9 март 2017 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои системи от графитни електроди с произход от Индия след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/422 на Комисията от 9 март 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои системи от графитни електроди с произход от Индия след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423 на Комисията от 9 март 2017 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам и произведени от Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd и Dongguan Texas Shoes Limited Co., и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14

72

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/424 на Комисията от 9 март 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

105

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/425 на Комисията от 9 март 2017 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за шестата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

107

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/426 на Съвета от 7 март 2017 година за назначаване на един член и един заместник-член, предложени от Кралство Дания, в Комитета на регионите

108

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/427 на Комисията от 8 март 2017 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/535/ЕС по отношение на мерките за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) (нотифицирано под номер С(2017) 1482)

109

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС ( ОВ L 173, 12.6.2014 г. )

116

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top