EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:050:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 50, 28 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 50

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
28 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/330 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/331 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/332 на Комисията от 14 февруари 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pistacchio Verde di Bronte (ЗНП)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/333 на Комисията от 14 февруари 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (ЗГУ)]

12

 

*

Регламент (ЕС) 2017/334 на Комисията от 27 февруари 2017 година за поправка на текста на български, естонски, немски и нидерландски език на Регламент (ЕС) № 1321/2014 относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) 2017/335 на Комисията от 27 февруари 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/336 на Комисията от 27 февруари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои дебели листове от нелегирани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/337 на Комисията от 27 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1375/2007 относно вноса на остатъци от производството на царевично нишесте от Съединените американски щати

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/338 на Комисията от 27 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/339 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.

47

 

*

Решение (ЕС) 2017/340 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

49

 

*

Решение (ЕС) 2017/341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в отговор на заявление от Испания — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

51

 

*

Решение (ЕС) 2017/342 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността

53

 

*

Решение (ЕС) 2017/343 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

55

 

*

Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

57

 

*

Решение (ОВППС) 2017/345 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

59

 

*

Решение (ОВППС) 2017/346 на Съвета от 27 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека

66

 

*

Решение (ОВППС) 2017/347 на Съвета от 27 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

70

 

*

Решение (ОВППС) 2017/348 на Съвета от 27 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово ( *1 )

75

 

*

Решение (ОВППС) 2017/349 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia)

80

 

*

Решение (ОВППС) 2017/350 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

81

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/351 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 1261)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(*1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top