Help Print this page 

Document L:2017:043:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 43, 21 февруари 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 43

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
21 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/293 на Комисията от 8 февруари 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [West Wales Coracle Caught Salmon (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/294 на Комисията от 20 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, към 1 януари 2006 година или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/295 на Комисията от 20 февруари 2017 година относно извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на птичето месо във Франция

196

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/296 на Комисията от 20 февруари 2017 година за изменение за 260-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

205

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/297 на Комисията от 20 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

207

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/298 на Съвета от 17 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

209

 

*

Решение (ОВППС) 2017/299 на Съвета от 17 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

214

 

*

Решение (ОВППС) 2017/300 на Съвета от 17 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския рог

219

 

*

Решение (ОВППС) 2017/301 на Съвета от 17 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

225

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине (нотифицирано под номер С(2017) 688)  ( 1 )

231

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top