Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:042:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 42, 18 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 42

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
18 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/284 на Съвета от 17 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/285 на Комисията от 15 февруари 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/286 на Комисията от 17 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 по отношение на животновъдите от пострадалите от земетресението региони в Италия

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/287 на Комисията от 17 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/288 на Съвета от 17 февруари 2017 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

11

 

*

Решение (ОВППС) 2017/289 на Съвета от 17 февруари 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/2005 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/290 на Съвета от 17 февруари 2017 година за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

17

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2016 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между ЕС и Швейцария, учреден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 8 декември 2016 година заменящо приложението към Споразумението между Европейската Общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт [2017/291]

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви ( ОВ L 365, 19.12.2014 г. )

43

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top