Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 31, 4 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
4 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/192 на Съвета от 8 ноември 2016 година относно сключването на Протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна след присъединяването ѝ към Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/193 на Комисията от 3 февруари 2017 година за изменение, във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците, на приложение II към Решение 2007/777/ЕО и приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Украйна в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в ЕС на определени стоки ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/194 на Комисията от 3 февруари 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Lactobacillus diolivorans DSM 32074 като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/195 на Комисията от 3 февруари 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на няколко активни вещества, включени в списъка в част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 (програмата за подновяване AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/196 на Комисията от 3 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/197 на Комисията от 2 февруари 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1138 по отношение на някои срокове за използване на стандартите UN/Cefact при обмена на информация в областта на рибарството (нотифицирано под номер С(2017) 457)

27

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/198 на Комисията от 2 февруари 2017 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Pseudomonas syringae pv. аctinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (нотифицирано под номер С(2017) 460)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top