EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:013:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 13, 17 януари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 13

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
17 януари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/53 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на бутан-1-ол, хексан-1-ол, октан-1-ол, нонан-1-ол, додекан-1-ол, хептан-1-ол, декан-1-ол, пентан-1-ол, етанол, ацеталдехид, пропанал, бутанал, пентанал, хексанал, октанал, деканал, додеканал, нонанал, хептанал, ундеканал, 1,1-диетоксиетан, мравчена киселина, оцетна киселина, пропионова киселина, валерианова киселина, хексанова киселина, октанова киселина, деканова киселина, додеканова киселина, олеинова киселина, хексадеканова киселина, тетрадеканова киселина, хептанова киселина, нонанова киселина, етилацетат, пропилацетат, бутилацетат, хексилацетат, октилацетат, нонилацетат, децилацетат, додецилацетат, хептилацетат, метилацетат, метилбутират, бутилбутират, пентилбутират, хексилбутират, октилбутират, етилдеканоат, етилхексаноат, пропилхексаноат, пентилхексаноат, хексилхексаноат, метилхексаноат, етилформат, етилдодеканоат, етилтетрадеканоат, етилнонаноат, етилоктаноат, етилпропионат, метилпропионат, етилвалерат, бутилвалерат, етилхекс-3-еноат, етилхексадеканоат, етил-транс-2-бутеноат, етилундеканоат, бутилизовалерат, хексилизобутират, метил-2-метилбутират, хексил-2-метилбутират, триетилцитрат, хексилизовалерат и метил-2-метилвалерат като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/54 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на 2-метилпропан-1-ол, изопентанол, 3,7-диметилоктан-1-ол, 2-етил-хексан-1-ол, 2-метилпропанал, 3-метилбутанал, 2-метилбутиралдехид, 3-метилмаслена киселина, 2-метилвалерианова киселина, 2-етилмаслена киселина, 2-метилмаслена киселина, 2-метилхептанова киселина, 4-метилнонанова киселина, 4-метилоктанова киселина, изобутилацетат, изобутилбутират, 3-метилбутилхексаноат, 3-метилбутилдодеканоат, 3-метилбутилоктаноат, 3-метилбутилпропионат, 3-метилбутилформат, глицерилтрибутират, изобутилизобутират, изопентилизобутират, изобутилизовалерат, изопентил-2-метилбутират, 2-метилбутилизовалерат и 2-метилбутилбутират като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

80

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/55 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на октан-2-ол, изопропанол, пентан-2-ол, октан-3-ол, хептан-2-он, пентан-2-он, 6-метилхепта-3,5-диен-2-он, нонан-3-он, декан-2-он и изопропилтетрадеканоат като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

112

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/56 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на млечна киселина, 4-оксовалерианова киселина, янтарна киселина, фумарова киселина, етилацетоацетат, етиллактат, бутиллактат, етилов 4-оксовалерат, диетилсукцинат, диетилмалонат, бутил-О-бутириллактат, хекс-3-ениллактат, хексиллактат, бутиро-1,4-лактон, декано-1,5-лактон, ундекано-1,5-лактон, пентано-1,4-лактон, нонано-1,5-лактон, октано-1,5-лактон, хептано-1,4-лактон и хексано-1,4-лактон като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

129

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/57 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на 1,8-цинеол, 3,4-дихидрокумарин и 2-(2-метилпроп-1-енил)-4-метилтетрахидропиран като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

153

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/58 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на алфа-терпинеол, неролидол, 2-(4-метилфенил)пропан-2-ол, терпинеол и линалилацетат като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

159

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/59 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на 1,1-диметокси-2-фенилетан, фенетилформат, фенетилоктаноат, фенетилизобутират, фенетил 2-метилбутират и фенетилбензоат като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

167

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/60 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на изоевгенол като фуражна добавка за свине, преживни животни и коне, с изключение на тези, от които се добива мляко за консумация от човека, и за домашни любимци ( 1 )

177

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/61 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на 4-алил-2,6-диметоксифенол и евгенилацетат като фуражни добавки за всички видове животни, с изключение на риби и домашни птици ( 1 )

181

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/62 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на 3-(метилтио)пропионалдехид, метил 3-(метилтио)пропионат, алилтиол, диметилсулфид, дибутилсулфид, диалилдисулфид, диалилтрисулфид, диметилтрисулфид, дипропилдисулфид, алилизотиоцианат, диметилдисулфид, 2-метилбензен-1-тиол, S-метилбутантиоат, алилметилдисулфид, 3-(метилтио)пропан-1-ол, 3-(метилтио)хексан-1-ол, 1-пропан-1-тиол, диалилсулфид, 2,4-дитиапентан, 2-метил-2-(метилдитио)пропанал, 2-метилпропан-1-тиол, метилсулфинилметан, пропан-2-тиол, 3,5-диметил-1,2,4-тритиолан и 2-метил-4-пропил-1,3-оксатиан като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

186

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/63 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на бензилов алкохол, 4-изопропилбензилов алкохол, бензалдехид, 4-изопропилбензалдехид, салицилалдехид, р-толуалдехид, 2-метоксибензалдехид, бензоена киселина, бензилацетат, бензилбутират, бензилформат, бензилпропионат, бензилхексаноат, бензилизобутират, бензилизовалерат, хексилсалицилат, бензилфенилацетат, метилбензоат, етилбензоат, изопентилбензоат, пентилсалицилат и изобутилбензоат като фуражни добавки за всички видове животни и на вератралдехид и галова киселина като фуражни добавка за определени видове животни ( 1 )

214

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/64 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на амонизирана глициризинова киселина като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

242

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/65 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на 1-изопропил-4-метилбензен, пин-2(10)-ен, пин-2(3)-ен, бета-кариофилен, камфен, 1-изопропенил-4-метилбензен, делта-3-карен и d-лимонен като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

246

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/66 на Комисията от 14 декември 2016 година за разрешаване на употребата на танинова киселина като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

259

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top