EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:352:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 352, 23 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 352

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
23 декември 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура ( 1 )

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2371 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

18

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2372 на Съвета от 19 декември 2016 година за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2017 година в Черно море

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2373 на Съвета от 22 декември 2016 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1127

31

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията от 12 октомври 2016 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2375 на Комисията от 12 октомври 2016 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

39

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2376 на Комисията от 13 октомври 2016 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за двучерупчести мекотели Venus spp. в териториалните води на Италия

48

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2377 на Комисията от 14 октомври 2016 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1394/2014 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в югозападните води

50

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2378 на Комисията от 21 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2379 на Комисията от 22 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

55

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2380 на Комитета по политика и сигурност от 13 декември 2016 година за удължаване на мандата на ръководителя на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2016)

57

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2381 на Комитета по политика и сигурност от 14 декември 2016 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията за мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

59

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2382 на Съвета от 21 декември 2016 година за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Решениe 2013/189/ОВППС

60

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2383 на Съвета от 21 декември 2016 година за подкрепа от Съюза на дейностите на Международната агенция за атомна енергия в областите на ядрената сигурност и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

74

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2384 на Съвета от 22 декември 2016 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за изменение на Решение (ОВППС) 2016/1136

92

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top