Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:340:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 340, 15 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 340

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
15 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2250 на Комисията от 4 октомври 2016 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията от 4 октомври 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2252 на Комисията от 1 декември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Oliva di Gaeta (ЗНП)]

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2253 на Комисията от 14 декември 2016 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и преработени селскостопански продукти с произход от Южна Африка

48

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2254 на Комисията от 14 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

57

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2255 на Комитета за политика и сигурност от 7 декември 2016 година относно приемането на приноса на трети държави за военната мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2016)

59

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/2256 на Комисията от 8 декември 2016 година до държавите членки относно възобновяването на прехвърлянията към Гърция по силата на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета

60

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/1015 на Комисията от 17 юни 2016 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 1-нафтилацетамид, 1-нафтилоцетна киселина, хлоридазон, флуазифоп-П, фуберидазол, мепикват и тралкоксидим във и върху определени продукти ( ОВ L 172, 29.6.2016 г. )

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top