EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:336:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 336, 10 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 336

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
10 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2220 на Съвета от 2 декември 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

1

 

 

Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2221 на Комисията от 5 декември 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2222 на Комисията от 5 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2223 на Комисията от 5 декември 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2224 на Комисията от 5 декември 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2225 на Комисията от 5 декември 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2226 на Комисията от 9 декември 2016 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2016 г. поради прекомерен улов през предходните години

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2227 на Комисията от 9 декември 2016 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2228 на Комисията от 9 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2229 на Комисията от 9 декември 2016 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на натриев глюконат с произход от Китайската народна република, което е ограничено до китайския производител износител Shandong Kaison

40

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2015/1836 на Съвета от 12 октомври 2015 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия ( ОВ L 266, 13.10.2015 г. )

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top