Help Print this page 

Document L:2016:333:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 333, 8 декември 2016 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
8 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2145 на Съвета от 1 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2146 на Комисията от 7 декември 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за двама производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийна процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2147 на Комисията от 7 декември 2016 година за разрешаване на повишаването на граничните стойности за обогатяване на вино, произведено от грозде, набрано през 2016 година в някои лозарски райони на Германия и във всички лозарски райони на Унгария

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2148 на Комисията от 7 декември 2016 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2017 г. съгласно Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2149 на Комисията от 7 декември 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Noix de Grenoble (ЗНП)]

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2150 на Комисията от 7 декември 2016 година за разрешаване на употребата на препарати от Lactobacillus plantarum DSM 29025 и Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2151 на Комисията от 7 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2152 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

50

 

 

Резолюция (ЕС) 2016/2153 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

51

 

*

Решение (ЕС) 2016/2154 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година

54

 

 

Резолюция (ЕС) 2016/2155 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година

56

 

*

Решение (ЕС) 2016/2156 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година

58

 

*

Решение (ЕС) 2016/2157 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

60

 

 

Резолюция (ЕС) 2016/2158 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

62

 

*

Решение (ЕС) 2016/2159 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

64

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/2160 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година

66

 

 

Резолюция (EС, Евратом) 2016/2161 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година

68

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/2162 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година

70

 

*

Решение (ЕС) 2016/2163 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banca d'Italia

72

 

*

Решение (ЕС) 2016/2164 на Европейската централна банка от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43)

73

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top