EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:333:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 333, 8 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
8 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2145 на Съвета от 1 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2146 на Комисията от 7 декември 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за двама производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийна процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2147 на Комисията от 7 декември 2016 година за разрешаване на повишаването на граничните стойности за обогатяване на вино, произведено от грозде, набрано през 2016 година в някои лозарски райони на Германия и във всички лозарски райони на Унгария

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2148 на Комисията от 7 декември 2016 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2017 г. съгласно Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2149 на Комисията от 7 декември 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Noix de Grenoble (ЗНП)]

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2150 на Комисията от 7 декември 2016 година за разрешаване на употребата на препарати от Lactobacillus plantarum DSM 29025 и Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2151 на Комисията от 7 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2152 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

50

 

 

Резолюция (ЕС) 2016/2153 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

51

 

*

Решение (ЕС) 2016/2154 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година

54

 

 

Резолюция (ЕС) 2016/2155 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година

56

 

*

Решение (ЕС) 2016/2156 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година

58

 

*

Решение (ЕС) 2016/2157 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

60

 

 

Резолюция (ЕС) 2016/2158 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

62

 

*

Решение (ЕС) 2016/2159 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

64

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/2160 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година

66

 

 

Резолюция (EС, Евратом) 2016/2161 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година

68

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/2162 на Европейския парламент от 27 октомври 2016 година относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година

70

 

*

Решение (ЕС) 2016/2163 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banca d'Italia

72

 

*

Решение (ЕС) 2016/2164 на Европейската централна банка от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43)

73

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top