EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:324:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 324, 30 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 324

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
30 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2087 на Съвета от 14 ноември 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2088 на Комисията от 29 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2089 на Комисията от 29 ноември 2016 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2090 на Съвета от 21 ноември 2016 година за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

7

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2091 на Комисията от 28 ноември 2016 година за неидентифициране на хексаметилен диакрилат (хексан-1,6-диол диакрилат) (HDDA) като вещество, пораждащо висока степен на безпокойство според предвиденото в член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2092 на Комисията от 28 ноември 2016 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2093 на Комисията от 29 ноември 2016 година за дерогация по отношение на датата на прилагане на системата за регистрирани износители за износа от отвъдморските страни и територии

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top