Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:314:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 314, 22 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
22 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2033 на Комисията от 17 ноември 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2034 на Комисията от 21 ноември 2016 година за откриване на тарифна квота за 2017 г., приложима към вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2035 на Комисията от 21 ноември 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на срока на одобренията на активните вещества фипронил и манеб ( 1 )

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2036 на Комисията от 21 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/2037 на Комисията от 21 ноември 2016 година за изменение на Директива 75/324/ЕИО на Съвета по отношение на максималното допустимо налягане на аерозолните опаковки и за адаптиране на разпоредбите ѝ за етикетирането към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 1 )

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2038 на Съвета от 11 ноември 2016 година за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 и 129 на ООН, предложението за правило на ООН относно системите за допълнително монтиране на работещи с два вида гориво двигатели с голяма мощност, предложенията за изменения на глобални технически правила № 15 и 16 на ООН, предложенията за две глобални технически правила на ООН относно процедурата за измерване за дву- и триколесни моторни превозни средства съответно по отношение на емисиите и на бордовата диагностика, и едно предложение за резолюция относно общата спецификация на категориите светлинни източници

14

 

*

Решение (EС) 2016/2039 на Съвета от 15 ноември 2016 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за предоставяне на помощ на Германия

19

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2040 на Съвета от 21 ноември 2016 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН), за уреждане на ликвидацията ѝ

20

 

*

Решение (ЕС) 2016/2041 на Комисията от 20 януари 2016 година относно държавна помощ SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), приведена в действие от Белгия в полза на Duferco (нотифицирано под номер C(2016) 94)  ( 1 )

22

 

*

Решение (ЕС) 2016/2042 на Комисията от 1 септември 2016 година относно схемата за помощи SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N), която Германия възнамерява да приведе в действие за финансирането на производство и разпространение на филми (нотифицирано под номер С(2016) 5551)  ( 1 )

63

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top