Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:297:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 297, 4 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 297

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
4 ноември 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1920 на Комисията от 19 октомври 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hånnlamb (ЗНП)]

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1921 на Комисията от 20 октомври 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Štajersko prekmursko bučno olje (ЗГУ)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1922 на Комисията от 20 октомври 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Poularde du Périgord (ЗГУ)]

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1923 на Комисията от 24 октомври 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Karp zatorski (ЗНП)]

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1924 на Комисията от 3 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1925 на Комисията от 31 октомври 2016 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17 за разрешаване на Обединеното кралство да забрани на територията си определен сорт коноп, фигуриращ в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, в съответствие с Директива 2002/53/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 6860)

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1926 на Комисията от 3 ноември 2016 година за одобряване на фотоволтаичния покрив за зареждане на акумулатор като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

18

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии ( ОВ L 70, 14.3.2015 г. )

25

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top