EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:296:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 296, 1 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 296

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
1 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1911 на Комисията от 28 октомври 2016 година за забрана на риболова на афанопус във води на Съюза и в международни води от зони VIII, IX и X от страна на плавателни съдове под флага на Испания

1

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1912 на Комисията от 28 октомври 2016 година за забрана на риболова на берикс във води на Съюза и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1913 на Комисията от 31 октомври 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914 на Комисията от 31 октомври 2016 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове ( 1 )

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1915 на Комисията от 27 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/2300 относно изплащането в евро от страна на Обединеното кралство на някои разходи, произтичащи от секторното законодателство в областта на селското стопанство (нотифицирано под номер С(2016) 6807)

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1916 на Комисията от 27 октомври 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/99/ЕС за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г. (нотифицирано под номер С(2016) 6820)

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1917 на Комисията от 27 октомври 2016 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата Traces (нотифицирано под номер С(2016) 6835)  ( 1 )

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1918 на Комисията от 28 октомври 2016 година относно някои предпазни мерки по отношение на болестта хронично линеене (нотифицирано под номер С(2016) 6815)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top