Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:293:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 293, 28 октомври 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 293

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
28 октомври 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон

1

 

*

Решение (ЕС) 2016/1892 на Съвета от 10 октомври 2016 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г.

2

 

 

Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г.

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1893 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1894 на Комисията от 26 октомври 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1895 на Комисията от 27 октомври 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1896 на Комисията от 27 октомври 2016 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец октомври 2016 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1897 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

36

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1898 на Комисията от 26 октомври 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/764/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 6710)  ( 1 )

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1899 на Комисията от 26 октомври 2016 година за изменение на решения 92/260/ЕИО, 93/197/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на временното допускане и вноса на регистрирани коне от някои части на Египет (нотифицирано под номер С(2016) 6791)  ( 1 )

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1900 на Комисията от 26 октомври 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки по отношение на вписванията за Естония, Латвия и Полша (нотифицирано под номер С(2016) 6793)  ( 1 )

46

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2016 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—бивша югославска република Македония от 20 януари 2016 година за замяна на Протокол 4 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на административно сътрудничество [2016/1901]

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top