Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:288:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 288, 22 октомври 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
22 октомври 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1873 на Съвета от 10 октомври 2016 година относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

1

 

 

Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1874 на Комисията от 19 октомври 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Maroilles/Marolles (ЗНП)]

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1875 на Комисията от 21 октомври 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2016/1876 на Съвета от 13 октомври 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

16

 

*

Решение (ЕС) 2016/1877 на Съвета от 17 октомври 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на експертната група по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), както и в рамките на работната група по автомобилния транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации ( 1 )

49

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1878 на Комисията от 21 октомври 2016 година за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, въведено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Гватемала за 2016 година

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 ( ОВ L 366, 20.12.2014 г. )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top