Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:282:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 282, 19 октомври 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 282

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
19 октомври 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

1

 

 

Парижко споразумение

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1842 на Комисията от 14 октомври 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на електронния сертификат за инспекция на вносните биологични продукти и някои други елементи и на Регламент (ЕО) № 889/2008 по отношение на изискванията към консервираните или преработени биологични продукти и предаването на информация ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1843 на Комисията от 18 октомври 2016 година относно преходни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на акредитирането на официалните лаборатории, които извършват официални изследвания за Trichinella  ( 1 )

38

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1844 на Комисията от 18 октомври 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1845 на Комисията от 18 октомври 2016 година за определяне на коефициента на разпределение, който трябва да се приложи по отношение на заявленията за помощ за намаляване на производството на мляко в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1612

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1846 на Комисията от 4 юли 2016 година относно мярка SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN), приведена в действие от Унгария във връзка с приноса на предприятията от тютюневата промишленост към здравеопазването (нотифицирано под номер С(2016) 4049)  ( 1 )

43

 

*

Решение (ЕС) 2016/1847 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.41612 — 2015/C (ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN), приведена в действие от Нидерландия в полза на професионален футболен клуб MVV в Maastricht (нотифицирано под номер С(2016) 4053)  ( 1 )

53

 

*

Решение (ЕС) 2016/1848 на Комисията от 4 юли 2016 година относно мярка SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN), приведена в действие от Унгария във връзка с изменението от 2014 г. на унгарската такса за инспекция на хранителната верига (нотифицирано под номер С(2016) 4056)  ( 1 )

63

 

*

Решение (ЕС) 2016/1849 на Комисията от 4 юли 2016 година относно мярка SA.41613 — 2015/C (ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)), приведена в действие от Нидерландия в полза на професионален футболен клуб PSV в Eindhoven (нотифицирано под номер С(2016) 4093)  ( 1 )

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top