Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:254:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 254, 20 септември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 254

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
20 септември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1676 на Комисията от 7 септември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1677 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на улова на норвежки омар в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

6

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1678 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на мерлуза в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

8

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1679 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на писия в зони VIII, IX и X, както и във води на Съюза от CECAF 34.1.1, от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

10

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1680 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

12

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1681 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на мегрим в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

14

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1682 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1683 на Комисията от 19 септември 2016 година за изменение за 253-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1684 на Комисията от 19 септември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1685 на Комисията от 16 септември 2016 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 и генетично модифицираните видове царевица, съвместяващи две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на решения 2010/426/ЕС, 2011/892/ЕС, 2011/893/ЕС и 2011/894/ЕС (нотифицирано под номер С(2016) 5746)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top