EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:232:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 232, 27 август 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 232

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
27 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1429 на Комисията от 26 август 2016 година за одобряване на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1430 на Комисията от 26 август 2016 година за изменение за 251-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1431 на Комисията от 26 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/1432 на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 август 2016 година за назначаване на директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1433 на Комисията от 26 август 2016 година за признаване на схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ като схема, доказваща спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

13

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/931 на Комисията от 17 юни 2015 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( ОВ L 151, 18.6.2015 г. )

15

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top