Help Print this page 

Document L:2016:217:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 217, 12 август 2016 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 217

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
12 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1368 на Комисията от 11 август 2016 година за определяне на списък на критичните бенчмаркове, използвани на финансовите пазари, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1369 на Комисията от 11 август 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1370 на Комисията от 11 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1371 на Комисията от 10 август 2016 година за установяване на екологични критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за персонални, ноутбук и таблетни компютри (нотифицирано под номер С(2016) 5010)  ( 1 )

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1372 на Комисията от 10 август 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, по отношение на вписванията за Латвия и Полша (нотифицирано под номер С(2016) 5319)  ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1373 на Комисията от 11 август 2016 година за одобряване на плана за ефективност на мрежата за втория референтен период на схемата за ефективност на Единното европейско небе (2015—2019 г.) ( 1 )

51

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/1374 на Комисията от 27 юли 2016 година относно принципите на правовата държава в Полша

53

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Изменение на Процедурния правилник на Съда

69

 

*

Изменение на Процедурния правилник на Общия съд

71

 

*

Изменение на Процедурния правилник на Общия съд

72

 

*

Изменения на Процедурния правилник на Общия съд

73

 

*

Изменения на практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд

78

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/466 на Съвета от 31 март 2016 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия ( ОВ L 85, 1.4.2016 г. )

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top