EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:215:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 215, 10 август 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 215

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
10 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1354 на Комисията от 5 август 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1355 на Комисията от 9 август 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на тиаклоприд ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1356 на Комисията от 9 август 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2010 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република, и за прекратяване на процедурата по отношение вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Република Корея и Тайван, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 907/2011

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1357 на Комисията от 9 август 2016 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои дебели листове от нелегирани или други легирани стомани, с произход от Китайската народна република

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1358 на Комисията от 9 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1359 на Комисията от 8 август 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/270/ЕС относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) (нотифицирано под номер С(2016) 5038)

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1360 на Комисията от 8 август 2016 година за прекратяване на антисубсидийната процедура по отношение на вноса на европейски лаврак и ципура с произход от Турция

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1361 на Комисията от 9 август 2016 година относно признаването на „International Sustainability & Carbon Certification system“ като схема за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

33

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1362 на Комисията от 9 август 2016 година за признаване на „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ като схема за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

35

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/561 на Комисията от 11 април 2016 година за изменение на приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 по отношение на образеца на ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове към държава членка от територия или трета държава ( ОВ L 96, 12.4.2016 г. )

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top