EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:193:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 193, 19 юли 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 193

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
19 юли 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1165 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

15

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1166 на Комисията от 17 май 2016 година за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за продажба на цвекло в сектора на захарта, считано от 1 октомври 2017 г.

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1167 на Комисията от 18 юли 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени, inter alia, от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1168 на Комисията от 18 юли 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1169 на Комисията от 18 юли 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 юли 2016 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 341/2007 за чесън

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1170 на Съвета от 12 юли 2016 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на специализирани работни групи

29

 

*

Решение (ЕС) 2016/1171 на Съвета от 12 юли 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение (ОВППС) 2016/1172 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Решение (ОВППС) 2016/1173 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

108

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1174 на Комисията от 15 юли 2016 година относно реда и условията в разрешението за биоцид, съдържащ дифенакум, отнесено за разглеждане от Испания в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4380)  ( 1 )

110

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1175 на Комисията от 15 юли 2016 година относно реда и условията в разрешението за биоцид, съдържащ спинозад, отнесено за разглеждане от Обединеното кралство в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4385)  ( 1 )

113

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1176 на Комисията от 18 юли 2016 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане относно вноса на някои резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд

115

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби ( ОВ L 141, 28.5.2016 г. )

117

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top