Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:190:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 190, 15 юли 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 190

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
15 юли 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор

23

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1151 на Комисията от 12 юли 2016 година за забрана на риболова на морски костур в гренландски води от зона NAFO 1F и зони V и XIV, както и в международни води от зоната за опазване на морския костур, от страна на плавателни съдове под флага на Латвия

72

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1152 на Комисията от 12 юли 2016 година за забрана на риболова на морски костур в гренландски води от зона NAFO 1F и зони V и XIV, както и в международни води от зоната за опазване на морския костур, от страна на плавателни съдове под флага на Германия

74

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153 на Комисията от 14 юли 2016 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2016 година

76

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1154 на Комисията от 14 юли 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

78

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1155 на Комисията от 14 юли 2016 година относно равностойността на системите за публичен надзор, за гарантиране на качеството, за разследване и санкции за одитори и одиторски дружества в Съединените американски щати в съответствие с Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4363)  ( 1 )

80

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1156 на Комисията от 14 юли 2016 година относно адекватността на компетентните органи на Съединените американски щати съгласно Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4364)  ( 1 )

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top