Help Print this page 

Document L:2016:189:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 189, 14 юли 2016 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 189

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
14 юли 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1140 на Комисията от 8 юли 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 година за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1142 на Комисията от 13 юли 2016 година за добавяне към риболовните квоти за 2016 г. на определени количества, удържани през 2015 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

9

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1143 на Комисията от 13 юли 2016 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1144 на Комисията от 13 юли 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1145 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Решение (ЕС) 2016/1146 на Съвета от 27 юни 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Смесения комитет, създаден съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус) във връзка с проект за Решение № 1/2016 на посочения комитет ( 1 )

48

 

*

Решение (EС, Евратом) 2016/1147 на Съвета от 12 юли 2016 година за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Европейския икономически и социален комитет

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top