EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:165:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 165, 23 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 165

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
23 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1004 на Комисията от 22 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1005 на Комисията от 22 юни 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по отношение на азбестови влакна (хризотил) ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1006 на Комисията от 22 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 255/2010 по отношение на разпоредбите на ИКАО, посочени в член 3, параграф 1 ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1007 на Комисията от 22 юни 2016 година за разрешаване на употребата на амониев хлорид като фуражна добавка за преживни животни, различни от агнета за угояване, и за котки и кучета (притежател на разрешителното Latochema Co. Ltd) ( 1 )

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1008 на Комисията от 22 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1009 на Комисията от 22 юни 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 2535/2001 в сектора на млякото и млечните продукти

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1010 на Комисията от 21 юни 2016 година относно адекватността на компетентните органи на някои трети държави и територии съгласно Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 3727)  ( 1 )

17

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген ( ОВ L 295, 6.11.2013 г. )

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top