Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:152:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 152, 9 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 152

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
9 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/895 на Комисията от 8 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното за препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/896 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/897 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) като фуражна добавка за кокошки носачки и декоративни риби (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) и за изменение на регламенти (ЕО) № 1444/2006, (ЕС) № 333/2010 и (ЕС) № 184/2011 по отношение на притежателя на разрешението ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/898 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis (ATCC 53757) и неговата протеаза (ЕС 3.4.21.19) като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки, както и за декоративни птици (притежател на разрешението Novus Europe S.A./N.V.) ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/899 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаването на употребата на 6-фитаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), като фуражна добавка за всички видове домашни птици и всички видове свине (с изключение на прасенца сукалчета) (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/900 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на бензоена киселина като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешението DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/901 на Комисията от 8 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/902 на Комисията от 30 май 2016 година за установяване на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, за системи за пречистване/управление на обичайни отпадъчни води и отпадъчни газове в химическия сектор (нотифицирано под номер С(2016) 3127)  ( 1 )

23

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/903 на Комисията от 8 юни 2016 година в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно попона за коне, импрегнирана с перметрин и употребявана за борба с вредните насекоми в обкръжаващата среда на конете ( 1 )

43

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/904 на Комисията от 8 юни 2016 година в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно съдържащи пропан-2-ол продукти за дезинфекция на ръцете ( 1 )

45

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 110/15/COL от 8 април 2015 година с което се обявява за несъвместима допълнителната помощ в размер на 16 млн. NOK от Innovation Norway за Finnfjord AS (Норвегия) [2016/905]

47

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 357/15/COL от 23 септември 2015 година за закриване на официалната процедура по разследване във връзка с държавна помощ в полза на Sandefjord Fotball AS (Норвегия) [2016/906]

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top