Help Print this page 

Document L:2016:152:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 152, 9 юни 2016 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 152

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
9 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/895 на Комисията от 8 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното за препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/896 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/897 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) като фуражна добавка за кокошки носачки и декоративни риби (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) и за изменение на регламенти (ЕО) № 1444/2006, (ЕС) № 333/2010 и (ЕС) № 184/2011 по отношение на притежателя на разрешението ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/898 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis (ATCC 53757) и неговата протеаза (ЕС 3.4.21.19) като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки, както и за декоративни птици (притежател на разрешението Novus Europe S.A./N.V.) ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/899 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаването на употребата на 6-фитаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), като фуражна добавка за всички видове домашни птици и всички видове свине (с изключение на прасенца сукалчета) (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/900 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на бензоена киселина като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешението DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/901 на Комисията от 8 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/902 на Комисията от 30 май 2016 година за установяване на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, за системи за пречистване/управление на обичайни отпадъчни води и отпадъчни газове в химическия сектор (нотифицирано под номер С(2016) 3127)  ( 1 )

23

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/903 на Комисията от 8 юни 2016 година в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно попона за коне, импрегнирана с перметрин и употребявана за борба с вредните насекоми в обкръжаващата среда на конете ( 1 )

43

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/904 на Комисията от 8 юни 2016 година в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно съдържащи пропан-2-ол продукти за дезинфекция на ръцете ( 1 )

45

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 110/15/COL от 8 април 2015 година с което се обявява за несъвместима допълнителната помощ в размер на 16 млн. NOK от Innovation Norway за Finnfjord AS (Норвегия) [2016/905]

47

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 357/15/COL от 23 септември 2015 година за закриване на официалната процедура по разследване във връзка с държавна помощ в полза на Sandefjord Fotball AS (Норвегия) [2016/906]

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top