EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:132:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 132, 21 май 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 132

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
21 май 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo

1

 

*

Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“

21

 

*

Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива

58

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/803 на Съвета от 7 май 2015 година за подписване, от името на Съюза и неговите държави членки, и временно прилагане на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

79

 

 

Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

81

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година за изменение на Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства

85

 

*

Регламент (ЕС) 2016/805 на Комисията от 20 май 2016 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Streptomyces K61 (известнo по-рано като S. griseoviridis), Candida oleophila щам O, FEN 560 (наричано също така сминдух или прах от семена от сминдух), метил деканоат (CAS 110-42-9), метил октаноат (CAS 111-11-5) и смес от терпеноиди QRD 460 ( 1 )

95

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/806 на Комисията от 20 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

97

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/807 на Съвета от 15 март 2016 година относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация (ИМО) по време на 40-ата сесия на Комитета за улесняване на корабоплаването, 69-ата сесия на Комитета по опазване на морската среда и 96-ата сесия на Комитета по морска безопасност, във връзка с приемането на измененията на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, приложение IV към MARPOL, правила II-2/13 и II-2/18 от SOLAS, Кодекса за системите за противопожарна безопасност и Кодекса за подобрената програма за преглед за 2011 г.

99

 

*

Решение (ОВППС) 2016/808 на Комитета по политика и сигурност от 18 май 2016 година за назначаване на командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)

103

 

*

Решение (ЕС) 2016/809 на Комисията от 20 май 2016 година относно нотифицирането на желанието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои актове на Съюза в областта на полицейското сътрудничество, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, които не са част от достиженията на правото от Шенген

105

 

*

Решение (ЕС) 2016/810 на Европейската централна банка от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2016/10)

107

 

*

Решение (ЕС) 2016/811 на Европейската централна банка от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2016/11)

129

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top