Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:126:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 126, 14 май 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 126

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
14 май 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/757 на Комисията от 3 февруари 2016 година за определяне на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, за които трябва да се въвежда информация в Митническата информационна система

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/758 на Комисията от 4 февруари 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптирането на приложение III към негоТекст от значение за ЕИП  (1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията от 28 април 2016 година за съставяне на списъци на трети държави, части от трети държави и територии, от които държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, за определяне на изисквания за сертификати, за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и за отмяна на Решение 2003/812/ЕОТекст от значение за ЕИП  (1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/760 на Комисията от 13 май 2016 година относно извънредни мерки за подпомагане на секторите на яйцата и птичето месо в Италия

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/761 на Комисията от 13 май 2016 година за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайния срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и крайния срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, за 2016 г.

67

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/762 на Комисията от 13 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

69

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/763 на Съвета от 13 май 2016 година за установяване на позицията, която да се заемe от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки по проекта на решение относно арбитражните процедури в съответствие с член XIX, параграф 8 от ревизираното Споразумение за държавните поръчки

71

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/764 на Комисията от 12 май 2016 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза (нотифицирано под номер С(2016) 2731)

77

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top