Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 125, 13 май 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
13 май 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/709 на Комисията от 26 януари 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за прилагане на дерогациите за валутите с ограничения в наличността на ликвидни активи ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/710 на Комисията от 12 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията меден карбонат ( 1 )

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/711 на Комисията от 12 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/712 на Съвета от 12 май 2016 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

11

 

*

Решение (ОВППС) 2016/713 на Съвета от 12 май 2016 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/714 на Комисията от 11 май 2016 година за удължаване на срока на предприетото от Нидерландия действие във връзка с предоставянето на пазара и употребата на биоцидите VectoBacWG и Aqua-K-Othrine в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 2682)

14

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 на Комисията от 11 май 2016 година за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (нотифицирано под номер С(2016) 2684)

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/716 на Комисията от 11 май 2016 година за отмяна на Решение за изпълнение 2012/733/ЕС за изпълнение на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES (нотифицирано под номер С(2016) 2772)  ( 1 )

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top