EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:121:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 121, 11 май 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 121

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
11 май 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/698 на Комисията от 8 април 2016 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/699 на Комисията от 10 май 2016 година за установяване на бюджетни тавани за 2016 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/700 на Комисията от 10 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/701 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса по отношение на СЕГ на Франция (нотифицирано под номер С(2016) 2600)  ( 1 )

22

 

*

Решение (ЕС) 2016/702 на Европейската централна банка от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (EЦБ/2016/8)

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top