EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:115:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 115, 29 април 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 115

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
29 април 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/662 на Комисията от 1 април 2016 година относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2017, 2018 и 2019 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/663 на Комисията от 26 април 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/664 на Комисията от 26 април 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/665 на Комисията от 26 април 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/666 на Комисията от 26 април 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/667 на Комисията от 27 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/668 на Комисията от 27 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата и за яйчния албумин

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670 на Комисията от 28 април 2016 година за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/671 на Комисията от 28 април 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top