EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:099:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 99, 15 април 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 99

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
15 април 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/576 на Комисията от 14 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията „рафоксанид“ ( 1 )

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/577 на Комисията от 14 април 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 година за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

6

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2016/579 на Европейската централна банка от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2016/6)

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2015/2448 на Съвета от 14 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти ( ОВ L 345, 30.12.2015 г. )

34

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 ( ОВ L 338, 23.12.2003 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 19, том 6)

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top