EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:087:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 87, 2 април 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 87

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
2 април 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/479 на Комисията от 1 април 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни напитки или напитки без добавена захар ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/480 на Комисията от 1 април 2016 година за установяване на общи правила относно взаимното свързване на националните електронни регистри на пътнотранспортни предприятия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/481 на Комисията от 1 април 2016 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/482 на Комисията от 1 април 2016 година за закриване на интервенционното изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена за интервенционния период, приключващ на 30 септември 2016 г., и за откриване на тръжната процедура за изкупуване

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/483 на Комисията от 1 април 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/484 на представителите на правителствата на държавите членки от 23 март 2016 година за назначаване на съдии в Общия съд

31

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/485 на представителите на правителствата на държавите членки от 23 март 2016 година за назначаване на съдии в Общия съд

33

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза ( ОВ L 343, 29.12.2015 г. )

35

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза ( ОВ L 343, 29.12.2015 г. )

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top