EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:075:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 75, 22 март 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 75

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
22 март 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/414 на Съвета от 10 март 2016 година за разрешаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта да се присъедини, в интерес на Европейския съюз, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

1

 

 

Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/415 на Комисията от 21 март 2016 година за отхвърляне на приетите гаранции от двама производители износители и за отмяна на Решение 2008/577/ЕО за приемане на гаранциите, предложени във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на амониев нитрат с произход от Русия

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/416 на Комисията от 21 март 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/417 на Комисията от 17 март 2016 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2016) 1509)

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/418 на Комисията от 18 март 2016 година относно съответствието на отнасящите се за 2016 година таксови единици за зоните за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер С(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/419 на Комисията от 18 март 2016 година относно несъответствие на таксови единици за 2016 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер С(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/420 на Комисията от 18 март 2016 година относно несъответствие на таксови единици за 2015 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията (нотифицирано под номер С(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/421 на Комисията от 18 март 2016 година относно несъответствие на таксови единици за 2015 г. и 2016 г. за зоната за събиране на такси на Швейцария, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията (нотифицирано под номер С(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/422 на Комисията от 18 март 2016 година относно съответствие на таксови единици за 2015 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер С(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Решение (ЕС) 2016/423 за изпълнение на Комисията от 18 март 2016 година за разрешаване на някои лаборатории в Египет, Обединените арабски емирства и Съединените американски щати да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/113 на Комисията от 28 януари 2016 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република ( ОВ L 23, 29.1.2016 г. )

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top