EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:067:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 67, 12 март 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 67

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
12 март 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/353 на Съвета от 10 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/354 на Съвета от 11 март 2016 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

18

 

*

Регламент (ЕС) 2016/355 на Комисията от 11 март 2016 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за желатин, колаген и силно рафинирани продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека ( 1 )

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/356 на Комисията от 11 март 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2016/357 на Съвета от 15 януари 2016 година относно позицията, която да се заеме от Европейския съюз в Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—бивша югославска република Македония относно участието на бившата югославска република Македония като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007, включително разпоредбите за участието в инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото участие и за персонала

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/358 на Съвета от 8 март 2016 година за даване на разрешение на Френската република да прилага намалени нива на данъчно облагане за бензина и газьола, използвани като моторно гориво, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

35

 

*

Решение (ОВППС) 2016/359 на Съвета от 10 март 2016 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

37

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/360 на Съвета от 11 март 2016 година за прилагане на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

53

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/361 на Комисията от 10 март 2016 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Китай в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер С(2016) 1450)  ( 1 )

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/362 на Комисията от 11 март 2016 година за одобряване на енталпийния резервоар на MAHLE Behr GmbH & Co. KG като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

59

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2362 на Комисията от 15 декември 2015 година относно освобождавания от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97 ( ОВ L 331, 17.12.2015 г. )

69

 

*

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2016/70 на Коригиращ бюджет № 8 на Европейския съюз за финансовата 2015 година ( ОВ L 18, 26.1.2016 г. )

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top