EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:060:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 60, 5 март 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 60

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
5 март 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/312 на Комисията от 4 март 2016 година за поправка на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията тилвалозин ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/313 на Комисията от 1 март 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на допълнителните показатели за наблюдение за отчитане на ликвидността ( 1 )

5

 

*

Регламент (ЕС) 2016/314 на Комисията от 4 март 2016 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

59

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/315 на Комисията от 4 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

62

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/316 на Комисията от 4 март 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

70

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на официалния етикет на опаковките със семена ( 1 )

72

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

76

 

*

Решение (ОВППС) 2016/319 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2013/183/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

78

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (нотифицирано под номер С(2016) 1221)  ( 1 )

88

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/321 на Комисията от 3 март 2016 година за коригиране на географския обхват на разрешението за отглеждане на генетично модифицирана царевица (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (нотифицирано под номер С(2016) 1231)  ( 1 )

90

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2420 на Комисията от 12 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ( ОВ L 340, 24.12.2015 г. )

93

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top