EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:058:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 58, 4 март 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 58

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
4 март 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 година за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/302 на Комисията от 25 февруари 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/303 на Комисията от 1 март 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pane Toscano (ЗНП)]

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/304 на Комисията от 2 март 2016 година за вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (ХТСХ)]

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/305 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията гентамицин ( 1 )

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/306 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1283/2014 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои принадлежности за тръбопроводи от желязо или стомана с произход от Република Корея и Малайзия във връзка с междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/307 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение за 243-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

45

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/308 на Комисията от 3 март 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2016/309 на Комисията от 26 ноември 2015 година относно еквивалентността на действащия в Бермуда надзорен режим за застрахователните и презастрахователните дружества с този, предвиден в Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение на Делегирано решение (ЕС) 2015/2290 на Комисията

50

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2016/310 на Комисията от 26 ноември 2015 година относно еквивалентността на действащия в Япония режим на платежоспособност за застрахователните и презастрахователните дружества с този, предвиден в Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top